500,000 ₮

- Үндсэн мэдээлэл

Хөрөнгө код:1600000009
Зорилго:Түрээслэх
Бүсчлэл:Улаанбаатар
Дүүрэг/орон нутаг:Чингэлтэй дүүрэг
Талбайн хэмжээ:30 m2
Байшин, обьектын хэмжээ: m2
Байрны нийт давхар:10
Байрлах давхар:5
Нийт өрөөний тоо:1 ш
Ариун цэвэрийн өрөө:1 ш
Унталгын өрөө:1 ш
Нийт үнэ:500,000 ₮
Метр квадрат үнэ:
Барьцаа:500000 ₮

- Нэмэлт тайлбар

Төлбөрийг 6 сараас дээш хугацаагаар авна

Барьцаа мөнгө: 1 сарын түрээстэй тэнцэх