550,000 ₮

- Үндсэн мэдээлэл

Хөрөнгө код:1600000008
Зорилго:Түрээслэх
Бүсчлэл:Улаанбаатар
Дүүрэг/орон нутаг:Сүхбаатар дүүрэг
Талбайн хэмжээ:38 m2
Байшин, обьектын хэмжээ: m2
Байрны нийт давхар:12
Байрлах давхар:7
Нийт өрөөний тоо:1 ш
Ариун цэвэрийн өрөө:1 ш
Унталгын өрөө:1 ш
Нийт үнэ:550,000 ₮
Метр квадрат үнэ:
Барьцаа:550000 ₮

- Нэмэлт тайлбар

2-р сургуулийн чанх урд талд 2015 оны 12 сард ашиглалтанд орсон шинэ орон сууц

Төлбөрийг бүтнээр нь авна

Барьцаа мөнгө: 1 сарын түрээстэй тэнцэх