1,200,000 ₮

- Үндсэн мэдээлэл

Хөрөнгө код:1600000006
Зорилго:Түрээслэх
Бүсчлэл:Улаанбаатар
Дүүрэг/орон нутаг:Баянзүрх дүүрэг
Талбайн хэмжээ:80 m2
Байшин, обьектын хэмжээ: m2
Байрны нийт давхар:12
Байрлах давхар:5
Нийт өрөөний тоо:3 ш
Ариун цэвэрийн өрөө:1 ш
Унталгын өрөө:1 ш
Нийт үнэ:1,200,000 ₮
Метр квадрат үнэ:
Барьцаа:1200000 ₮

- Нэмэлт тайлбар

Байршил Шөнийн зах худалдааны төвийн баруун талд Янта супермаркеттай байр,

Гадаадын иргэнд 1 жилээс дээш хугацаагаар түрээслүүлнэ.

Түрээсийн төлбөрийг 6 сараас дээш хугацаагаар авна.

Барьцаа мөнгө: 1 сарын түрээстэй тэнцэх