20,000,000 ₮

- Үндсэн мэдээлэл

Хөрөнгө код:1600000002
Зорилго:Худалдах
Бүсчлэл:Орон нутаг
Дүүрэг/орон нутаг:Баянхонгор
Талбайн хэмжээ:763 m2
Байшин, обьектын хэмжээ:78 m2
Байрны нийт давхар:байхгүй
Байрлах давхар:байхгүй
Нийт өрөөний тоо:байхгүй ш
Нийт үнэ:20,000,000 ₮
Метр квадрат үнэ:
Барьцаа:

- Нэмэлт тайлбар

Байршил сайтай хашаа байшин хямд зарна.