120,000,000 ₮

- Үндсэн мэдээлэл

Хөрөнгө код:1600000011
Зорилго:Худалдах
Бүсчлэл:Орон нутаг
Дүүрэг/орон нутаг:Хөвсгөл
Талбайн хэмжээ:2200 m2
Байшин, обьектын хэмжээ: m2
Байрны нийт давхар:байхгүй
Байрлах давхар:байхгүй
Нийт өрөөний тоо:байхгүй ш
Нийт үнэ:120,000,000 ₮
Метр квадрат үнэ:
Барьцаа:

- Нэмэлт тайлбар

Орон нутгийн болон БОНХЯ ны зөвшөөрөлтэй ерөнхий үнэлгээ болон нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн нуурын эрэг дагуу 2.2 га газрыг зарна. Хатгал тосгоноос 24км зайтай. Утас 99091963