50,000,000 ₮

- Үндсэн мэдээлэл

Хөрөнгө код:1600000001
Зорилго:Худалдах
Бүсчлэл:Улаанбаатар
Дүүрэг/орон нутаг:Сонгинохайрхан дүүрэг
Талбайн хэмжээ:38.9 m2
Байшин, обьектын хэмжээ: m2
Байрны нийт давхар:10
Байрлах давхар:3
Нийт өрөөний тоо:1 ш
Ариун цэвэрийн өрөө:1 ш
Унталгын өрөө:1 ш
Нийт үнэ:50,000,000 ₮
Метр квадрат үнэ:
Барьцаа:
Барьж эхлэсэн огноо:2008-03-01
Ашиглалтанд орсон огноо:2009-10-01

- Нэмэлт тайлбар

hi

- Холбоотой видео