2018-01-22

Худалдах болон түрээслэх үл хөдлөх хөрөнгөө ҮНЭГҮЙ нэмэх

- Үндсэн мэдээлэл

Анхааруулга: Оруулсан жишээ өгөгдлийн формат дээр засвар хийнэ үү!
м2
Анхааруулга: Орон сууц бол орон сууцны талбайн хэмжээ, хашаа байшин бол газрын хэмжээ.
м2
Анхааруулга: Хашаа байшин оруулж байгаа бол Байшингийн хэмжээг бичнэ. Барилга обьект оруулж байгаа бол обьектын хэмжээг бичнэ.
.00
Анхааруулга: Үнийг зөвхөн тоогоор бичнэ.Үсэг оруулахгүй.
Анхааруулга: https://www.youtube.com/watch?v=GeofFNM5U_w. V= ард байгаа тектийг хуулж бичнэ..
.00
Анхааруулга: Барьцааг зөвхөн тоогоор бичнэ.Үсэг оруулахгүй.
Анхааруулга:Тухай үл хөдлөх хөрөнгийг барьж эхлэсэн огноог оруулна.
Анхааруулга:Тухай үл хөдлөх хөрөнгийг барьж дууссан огноог оруулна.

- Зураг

Анхааруулга: Тухайн үл хөдлөх хөрөнгийг тодорхойлох 1 зураг оруулна!!
Анхааруулга: Үл хөдлөх хөрөнгөний дэлгэрэнгүй олон зурагнуудыг оруулна!!

- Байршил тэмдэглэх

- Нэмэлт мэдээлэл

- Холбоо барих

Анхааруулга: Нэгээс илүү утасны дугаар бичвэл таслалаар(,) тусгаарлаж бичнэ үү!.Жишээ: 9999-9999,8888-8888
Анхааруулга: И-майл хаягаа үнэн зөв бөглөнө үү!
Анхааруулга:Зураг дээр байгаа үсгүүдийг хуулж бичнэ үү! Үсэг ойлгомжгүй бол түүн дээр дарж дараагийн үсгүүдийг гаргаж ирж болно.